Adapté du Guide de Tichri
Edité par la Yéchivah TOM'HEI TMIMIM LOUBAVITCH
de Brunoy.

Notes de translittération;
Le 'Heth est rendu par 'h
Le khaf par kh
Les insertions de Chabbat et Yom tov sont précisées pour être imprimées avant l'entrée de la fête.

 

BIRKAT HAMAZONE

(le Chabbat et les jours de fêtes, on commence ici):
Chir hamaalot béchouv Ado-naï ett chivat tsione hayinou ké’holmim.
az ymalé sé’hok pinou oulchonénou rina.
az yomerou vagoïm higdil Ado-naï laassot im éléh,
higdil Ado-naï laassot imanou hayinou sémé’him.
Chouva Ado-naï ett chéviténou kaafikim banéguev.
hazorim bedima berinah yktsorou. halokh yélèkh ouvakho nossé méchèkh hazara bo yavo bérina nossé aloumotav.

Livnei kora’h mizmor chir yessoudato béharerei kodèch. ohèv Ado-naï chaarei tsione mikol michkenot Yaacov.
nikhbadot médoubar bakh ir ha elo-him sélah.
azkir rahav ouvavel léyodaï hiné feléchèt vétsor im kouch zéh youlad cham.
oultsione yéamar ich véich youlad bah véhou yékhonenéha élione.
Ado-naï yspor bikhtov amim zéh youlad cham sélah. vécharim ké’holelim kol mayanaï bakh.

Avarekha ett Ado-naï, bekhol ett tamid téhilato béfi. sof davar hakol nichma ett haelo-him yéré véett mitsvotav chémor, ki zéh kol haadam.
Téhilat Ado-naï yédabèr pi vivarékh kol bassar chèm kodcho léolam vaéd. vaana’hnou névarèkh y-ah méata véad olam halélouya.
(avant de se rincer les doigts,on dit):
zéh ‘hélèk adam racha méElo-him véna’halat imro méEl.
(après le rincage des doigts):
vayedabér élaï zéh hachoul’hane achèr lifnei Ado-naï.

(Zimoun: si il y a trois personnes qui prient)
(l’officiant)
rabotaï névarèkh ( en Yiddish: rabossaï mir vélène benchène)
(l’assemblee) yéhi chém Ado-naï mévorakh méatah véad olam
(l’officiant) yéhi chém Ado-naï mévorakh méatah véad olam
birchout maranane vérabanane véravotaï névarékh chéakhalnou michélo
(l ‘assemblee) Baroukh chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou
(l’officiant) Baroukh chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou

(Zimoun: si il y a dix personnes ou plus qui prient)
(l’officiant)
rabotaï névarèkh ( en Yiddish: rabossaï mir vélène benchène)
(l’assemblee) yéhi chém Ado-naï mévorakh méatah véad olam
(l’officiant) yéhi chém Ado-naï mévorakh méatah véad olam
birchout maranane vérabanane véravotaï névarékh Elo-hénou chéakhalnou michélo
(l ‘assemblee) Baroukh Elo-hénou chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou
(l’officiant) Baroukh Elo-hénou chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou

Celui qui n'a pas mangé dit: Baroukh ( Elo-hénou ) oumévorakh chémo tamid léolam vaéd

 

Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou Mélékh haolam hazane ett haolam koulo bétouvo bé’hène bé’héssèd ouvera’hamim.
Hou noténe lé’hém lékhol bassar ki léolam ‘hassdo. ouvtouvo hagadol imanou tamid lo ‘hassèr lanou véal yé’hessar lanou mazone léolam vaéde. baavour chémo hagadol, ki Hou El zane oumfarness lakol oumétiv lakol oumékhine mazone lékhol bériotav acher bara, kaamour potéa’h ett yadékha oumasbia lékhol ‘hai ratsone.
Baroukh Ata Ado-naï hazane ett hakol

Nodé lékha Ado-naï Elo-hénou al chéhin’halta laavoténou érèts ‘hèmda tova oure’hava, véal chéhotsétanou Ado-naï Elo-hénou méèréts mitsraïm, oufditanou mibeit avadim véal béritékha ché’hatamta bivsarénou, véal toratékha chelimadtanou, véal ‘houkékha chéhodatanou, véal ‘haim ‘héne va’hésséd ché’honantanou, véal akhilat mazone chaata zane oumefarnesse otanou tamid békhol yom ouvkhol chaah.

Véall hakol Ado-naï Elo-hénou ana’hnou modim lakh, oumevarekhim otakh ytbarèkh chimekha béfi kol ’hai, tamid léolam vaéd. kakatouv véakhalta véssavata ouvérakhta ett Ado-naï Elohekha al haarets hatova acher natane lakh.
Baroukh Ata Ado-naï  al haarets véal hamazone.

Ra’hèm Ado-naï Elo-hénou al Israel amékha, véal yéroushalaïm irékha, véal tsion michkane kévodékha, véal malkhout beit David mechi’hékha, véal habayit hagadol véhakadoch chénikra chimkha alav.
Elo-hénou avinou réénou (Chabbat et fêtes : roénou), zonénou, parnéssénou, vékhalkélénou, véharvi’hénou véharva’h lanou, Ado-naï Elo-hénou méhéra mikol tsaroténou.
véna al tatsrikhénou Ado-naï Elo-hénou, lo lidé matnat bassar vadam, vélo lidé halvaatam, ki im léyadékha hameléa hapetou’ha hakedocha véhare’hava, chélo névoch vélo nikalèm leolam vaèd.

Le Chabbat, on dit :
Rétsé véa’halitsénou Ado-naï Elo-hénou bémitsvotékha ouvemitsvat yom hachévii hachabat hagadol véhakadoch hazé, ki yom zé gadol vékadoch hou léfanékha lichbot bo vélanoua’h bo, béahava kémitsvat rétsonèkha. ouvirtsonékha hania’h lanou Ado-naï Elo-hénou chélo téhé tsara véyagone vaana’ha béyom ménou’haténou véarénou Ado-naï Elo-hénou béné’hamat tsione irékha ouveviniane yérouchalaïm ir kodchékha ki Ata hou baal hayéchouot ouvaal hané’hamot.

les jours de fêtes et de demi-fêtes, on dit :
Elo-hénou véélo-hé avoténou yaalé véyavo véyaguia véyéraé véyératsé véychama véypakèd véyzakhèr zikhronénou, oufikdonénou, vézikhrone avoténou, vézikhrone Machia’h ben David avdékha, vezikhrone yerouchalaïm ir kodchekha, vézikhrone kol amékha beit israel léfanékha lifléta létova lé’hène oule’héssèd oulera’hamim oule’haïm tovim oulechalom béyom:
les jours de Roch 'Hodech on dit: béyom Roch ha'hodech hazé,
les jours de fêtes, on dit : béyom tov mikra kodèch hazé,
à roch hachana, on rajoute :
ou beyom hazikarone hazé,
à souccot, on rajoute : ou beyom ‘hag hasoukot hazé,
à chemini atsérèt et sim’hat torah, on rajoute : ou beyom chemini atsérèt ha’hag hazé,

zokhrénou Ado-naï bo létova, oufokdénou vo livrakha, véochiénou vo lé’haïm tovim. ouvidvar yéchoua véra’hamim ‘houss vé’honenou véra’hem alénou véhochiénou ki élékha énénou ki El mélèkh ‘hanoune véra’houm ata.

Ouvené yerouchalaïm ir hakodèch biméhéra béyaménou.
Baroukh Ata Ado-naï boné béra’hamav yérouchalaïm amen.

Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénouMélèkh haolam haèl avinou malkénou adirénou borénou goalénou yotsrénou kédochénou, kédoch yaakov. roénou roé Israel hamélèkh hatov véhamétiv lakol békhol yom vayom, hou hétiv lanou, hou métiv lanou, hou yétiv lanou, hou guémalanou hou gomelénou hou igmélénou laad, lé’hène oule’héssed oulera’hamim ouleréva’h hatsala véhatsla’ha bérakha vichoua né’hama parnassa véhalkala. véra’hamim vé’haïm vechalom vékhol tov oumikol touv léolam al yé’hasrénou.
hara’hamane hou ymlokh alénou léolam vaèd.
hara’hamane hou ytbarèkh bachamaïm ouvaarets
hara’hamane hou ychtaba’h lédor dorim, véytpaèr banou laad oulenétsa’h nétsa’him, véythadar banou laad ouléolmé olamim.
hara’hamane hou yéfarnessénou békhavod.
hara’hamane hou ychbor ol goyim méal tsavarénou véhou yolikhénou komémiyout léartsénou.
hara’hamane hou ychla’h bérakha mérouba bévaït zé véal choul’hane zé chéakhalnou alav.
hara’hamane hou ychla’h lanou ett eliaou hanavi zakhour latov. vivassèr lanou bessorot tovot yéchouot véné’hamot
hara’hamane hou yévarèkh ett adonénou morénou vérabénou mélèkh hamachia’h léolam vaèd.
hara’hamane hou yévarèkh ett avi mori baal habaït hazé, véèt imi morati baalat habaït hazé, otam véèt bétam, véèt zaram, véèt kol acher lahem, otanou véèt kol acher lanou, kémo chébérakh ett avoténou avraham its’hak véyaakov bakol mikol kol, kène yévarèkh otanou koulanou ya’had bivrakha chéléma vénomar amen.
Mimarome yélamdou alav véalénou zékhout chétéhé lémichmérèt chalom, vénissa bérakha méèt Ado-naï outsedaka méElo-heï ychénou vénimtsa ‘hène vessékhel tov bééinei Elo-him véadam.
Chabbat, on dit : hara’hamane hou yan’hilénou léyom chékoulo chabat ouménou’ha léhayé haolamim
Les jours de Roch 'Hodech, on dit : hara’hamane ou ye'hadech alenou ha'hodech hazé le tova velibrakha
Les jours de fêtes, on dit :
hara’hamane hou yan’hilénou léyom chékoulo tov
Roch hachana, on rajoute :
hara’hamane hou yé’hadèch alénou ett hachana hazot létova vélivrakha
Souccot, on rajoute : hara’hamane hou yakim lanou ett soukat david hanofélèt

hara’hamane hou yzakénou limot hamachia’h oule’hayé haolam aba.
Magdil
(Chabbat et fêtes : migdol) yéchouot malko, véossé ‘héssèd lemchi’ho, lédavid oulezaro ad olam. ossé chalom bimromav hou yaassé chalom alénou, véal kol israël véimerou amen.
yrou ett Ado-naï kédochav ki èin ma’hsor liréav kéfirim rachou véraévou védorchéi Ado-naï lo ya’hsérou kol tov.
hodou l’Ado-naï ki tov ki léolam ‘hasdo. potéa’h ett yadékha oumasbia lékhol ‘haï ratsone.
Baroukh haguévèr achèr yvta’h bAdo-naï véhaya Ado-naï mivta’ho.

==============================

Retour site des fêtes juives

Retour site Brit Milah.