Cette Haggadah phonétique a été écrite par l'Association de Gémilout 'Hassadim
Keren David FRAENKEL,
5 Allée Paul Eluard 95200 Sarcelles.
A la mémoire de notre ami

Ba'hour Hatamim DAVID za"l
Fils de Rav Amram Yossef FRAENKEL
à" èé ì ù
Décédé le 19 Adar-2 5760

Suite du séder

BAREKH : Birkat hamazon

Birkat Hamazone

Puis

On boit le troisième verre de vin accoudé après avoir dit la bénédiction suivante :
Baroukh ata Ado-naï élo-hénou mélékh haolam boré péri hagafén :

On verse le quatrième verre, on ouvre la porte et on dit :
Chéfokh ‘hamatkha él hagoim achér lo yédaoukha. Véal mamélakhot achér béchimkha lo karaou : ki akhal ett yaacov véett navéhou héchamou : chéfokh aléhém zaémékha va’harone apékha yassigém : tirdof béaf vétachmidém mita’hat chémé Ado-naï :
On ferme la porte, et on dit après avoir repris sa place
Hallel nirtsa

Lo lanou Ado-naï lo lanou ki léchimkha tén kavod al ‘hasdékha al amitékha : lama yomrou hagoym ayé na élohé-hém : véélo-hénou vachamaim, kol achér ‘haféts assa : atsabéhém késséf vézahav maasé yédéi adamme : pé lahém vélo yédabérou, énaym lahém vélo ïreou, oznaim lahém vélo ïchmaou, af lahém vélo ir’houne, yédéhém vélo yémichoune, ragléhém vélo yéhalékhou, lo yéhégou bigroname. kémohém yhéyou osséhém, kol achér botéa’h bahém.
Israel béta’h bAdo-naï ézram oumaguinam hou, beth Aharone bit’hou vAdo-naï ézram oumaginam hou,yréi Ado-naï bit’hou vAdo-naï ézram oumaginam hou.
Ado-naï zékharnou yévarékh, yévarékh ett beth Israel, Yévarékh ett beth Aharone, yévarékh iréi ado-nay, haktanim im hagdolim.
Yosséf Ado-naï alékhém, alékhém véal bénékhém : béroukhim atém lAdo-nay, ossé chamaim va-aréts.
Hachamaim, chamaim lAdo-naï véhaaréts natane livné adam.
lo hamétim yéhalélou Yah, vélo kol yordéi douma : va-ana’hnou névaré’h Yah mé-ata véad olam, halélouyah.
Ahavti, ki ichma Ado-naï ett koli ta’hanounay : ki hita ozno li, ouvéyamay ékra : afafouni ‘hévlé mavét oumétsaré chéol métsaouni, tsara véyagone émtsa : ouvéchém Adonaï ékra, anha Ado-naï malta nafchi : ‘ha-noun Ado-naï vétsadik, vElohénou méra’hém : chomér pétaïm ado-nay, daloti véli yéhochoua : chouvi nafchi limnou’hay’hi, ki Ado-naï gamal alay’hi : ki ‘hilatsta nafchi mimavét ett énï mïne dima ett ragli midé’hi : éthalé’h lifné ado-nay, béartsot ha’haim. Hé-émanti ki adabér, ani aniti méod : a-ni amarti bé’hofzi, kol ha-adam kozév :
Ma achiv l’ado-nay, kol targémoli alay : kosse yéchouot éssa, ouvchém Ado-naï ékra : nédaray lAdo-naï achalém, négda na lékhol amo : yakar bééiné Ado-nay, hamavét la’hasidav :
ana Ado-naï ki ani avdé’ha, ani avdékha bén amatekha, pita’hta lémouséray : lékha ézba’h zéva’h toda, ouvchém Ado-naï ékra : nédaray l’Ado-naï achalém, négda na lékhol amo : bé’hatsérot beth Ado-naï bétokhékhi yérouchalaim halélouyah.
Halélou ett Ado-naï kol goym, chabé’houhou kol haoumim : ki gavar alénou ‘hasdo vé-émét Ado-naï léolam halélouya :
Hodou lad-nay ki tov, ki léolam ‘hasdo :
Yomar na israel, ki léolam ‘hasdo :
Yomrou na beth Aharone ki léolam ‘hasdo :
Yomrou na iréi Ado-naï ki léolam ‘hasdo :
mine hamétsar karati Yah, a-nany vamé’hav Yah : Ado-naï li lo ira, ma yaassé li adam : Ado-naï li béozray, va-ani éréh véssonay : tov la’hasot bAdo-nay mibétoa’h ba-adam : tov la’hasot bAdo-naï mibétoa’h bindivim : kol goym sévavouni, béchém Ado-naï ki amilam : sabonim ‘hidévorim doakou ké-éch kotsim, béchém Ado-naï ki amilam : da’ho dé’hitani lipol, vAdo-naï azarani : ozi vézimrat yha, vayéhi li lichoua : kol rina vichoua béaholé tsadikim, yémin Ado-naï osa ‘hail : yémin Ado-naï roméma, yémin Ado-naï ossa ‘hail : lo amout ki é’hyé, va-asapér ma-assé yha : yasor ysarani yha, vélamavét lo nétanani : pit’hou li cha-aré tsédék, avo vam odé yha : zé hachaar lAdo-nay, tsadikim yavoou vo : odékha ki anitani, vatéhi li lichoua : odékha ki a-nitani, vatéhi li lichoua : évén maasou habonim, hayeta léroch pina : évén maasou habonim, hayeta léroch pina : méett Ado-naï hayeta zot, hi niflaot bééinénou : méett Adonaï hayeta zot, hi niflat bééinénou : zé hayom assa Ado-nay, nagila vénisme’ha vo : zé hayom assa ado-nay, nagila vénisme’ha vo :

ANA ADO-NAÏ HOCHIA NA ANA ADO-NAÏ HOCHIA NA
ANA ADO-NAÏ HATSLI’HA NA ANA ADO-NAÏ HATSLI’HA NA


Baroukh haba béchém ado-nay, béra’hnoukhém mibét Ado-naï :
Baroukh haba béchém ado-nay, béra’hnoukhém mibét Ado-naï :
El Ado-naï vayaér lanou, isrou ‘hag ba-avotim, ad karnot hamizbéa’h :
El Ado-naï vayaér lanou, isrou ‘hag ba-avotim, ad karnot hamizbéa’h :
Eli ata véodéka, élohay aroméméka :
Eli ata véodéka, élohay aroméméka :
Hodou l’Ado-naï ki tov, ki léolam ‘hasdo :
Hodou l’Ado-naï ki tov, ki léolam ‘hasdo :
Yéhaléloukha Ado-naï élo-hénou kol ma-asé’ha, va’hasidékha tsadikim osé rétsoné’ha, vékhol amékha beth Israel, bérina yodou vivaré’hou,vichabé’hou vifa-arou viromémou véya-aritsou, véyakdichou véyamli’hou ett chimkha malkénou. Ki lékha tov léhodot, ouléchimkha naé lézamér ki méolam véad olam ata él.
Hodou lAdo-naï ki tov ki léolam 'hasdo
Hodou lélohé haélohim ki léolam 'hasdo
Hodou la-Adoné ha-adonim ki léolam 'hasdo
Léosé niflaot gédolot lévado ki léolam 'hasdo
Léosé hachamaim bitvouna ki léolam 'hasdo
Léroka ha-aréts al hamaim ki léolam 'hasdo
Léossé orim gédolim ki léolam 'hasdo
ett hachéméch lémémchélét bayom ki léolam 'hasdo
ett hayaréa'h vékokhavim lémémchélot balayla ki léolam 'hasdo
Lémaké mitsraim bivkhoréhém ki léolam 'hasdo
Vayotsé Israel mitokham ki léolam 'hasdo
Béyad 'hazaka ouvizroa nétouya ki léolam 'hasdo
Légozér yam souf ligzarim ki léolam 'hasdo
Véhévir Israel bétokho ki léolam 'hasdo
Véniér parro vé'hélo véyam souf ki léolam 'hasdo
Lémolikh amo bamidbar ki léolam 'hasdo
Lémaké mélakhim gédolim ki léolam 'hasdo
Vayaharog mélakhim adirim ki léolam 'hasdo
Lési'ho-n mélékh haémori ki léolam 'hasdo
Ouléog mélékh habachane ki léolam 'hasdo
Vénatane artsam léna'hala ki léolam 'hasdo
Na'hala léisrael avdo ki léolam 'hasdo
Chébéchiflénou zakhar lanou ki léolam 'hasdo
Vayfrékénou mitsarénou ki léolam 'hasdo
Notain lé'hém lékhol basar ki léolam 'hasdo
Hodou lé-él hachamaim ki léolam 'hasdo
nichmat kol ‘hai tévarékh ett chimkha ado-nay élo-hénou, véroua’h kol basar téfaér outéromém zikhrekha malkénou tamid, min haolam véad haolam ata él, oumibal-adékha éyn lanou mélékh goél oumochia, podé oumatsil ouméfarnés véoné ouméra’hém bé’hol ett tsara vétsouka, éyn lanou mélékh ela atha, élohé harichonim véha-a’haronim. éloha kol bériot, ado-n kol toladot, haméoulal bérov hatichba’hot, haménaég olamo bé’héséd ouvériotav bérakhamim,
vAdo-naï hinéni lo yanoum vélo icha-n, haméorrér yéchénim, véhamékits nirdamim, véhamésia’h ilémim, véamatir asourim, véhasomé’h noflim. Véhazokéf kéfouim,
lékha lévadékha ana’hnou modin
ilou finou malé chira kayam, ouléchonénou rina kahamon galav, vésiftoténou chéva’h kémér’havé rakia, vénénou méirot kachéméch vé’haiaréa’h, véyadénou pérouchot kénichré chamaim, véraglénou kalot ka-ayalot.
Eyn anou maspikip léodot lékha Ado-naï élo-hénou vélohé avoténou, oulévaré’h ett chimkha al a’hat mé-éléf alfé alafim, véribé révavot péamim, hatovot nissim véniflaot chéasita imanou véïm avoténou miléfanim :
mimitsraim géaltanou, Ado-naï élo-hénou , mibeth avadim péditanou, béra-av zantanou, ouvésava kilkaltanou, mé’hérév hitsaltanou, oumidévér milatétanou, oumé’holaim raim véné-émanim dilitanou.
Ad héna azarounou ra’hamé’ha, vélo azavounou ‘hasadé’ha, véal titchénou Ado-naï élo-hénou, latsa’h. al kén, évarim chépilagta banou, véroua’h ounéchama chénafa’hta béapénou, vélacho-n achér samta béfinou. Hén hém : yodou vivaré’hou vichbé’hou vifa-arou, viromémou véya-aritsou, véyakdichou véyamli’hou ett chimkha malkénou.
Ki ‘hol pé, lékha yodé. vékhol lachone lékha tichava. vékhol ain lékha tétsapé. vékhol béré’h, lékha tikhéra. vékhol koma, léfanékha tichta’havé. Ve’hol halévavot iraou’ha. vékhol kérév ouklayot yézamérou lichim’ha.
kadavar chékatouv, kal atsmotay tomarna : ado-nay, mi kamo’ha. Matsil ani mé’hazak miménou, véani vé-évion migozlo.
Mi idmé la’h, oumi ichvé la’h, oumi ya-aro’h la’h, haél hagadol, hagibor véhanora, él élyon koné chamaim va-aréts. Néhalélé’ha, ounéchabé’ha’ha, ounéfaéré’ha, ounévaré’he ett chém kodchékha ka-amour : lédavid, bar’hi nafchi ett ado-nay, vékhol kéravay ett chém kodcho :
Haél béta-atsoumot ouzékha. Hagadol bikhvod chémékha. Hagibor lanétsa'h véhanora binorekha. Hamélékh hayochév al kisé ram vénisa:
Chokhén ad marom vékadoch chémo. Vékhatouv ranénou tsadikim bAdo-naï layécharim nava téhila:
béfi yécharim titromamm.
Ouvésifté tsadikim titvarékh:
ouvilchone 'hasidim titkadach.
Ouvkérév kédochim tithalall:
ouvémaqélot rivévot amékha beth Israel bérina ytpaer chimkha malkénou békhol dor vador chékén 'hovat kol hayétsourim. Léfanékha Ado-naï élo-hénou vélohé avoténou léhodot léhall léchabéa'h léfa-air léromémm léhall lévarékh léalé oulékalésse al kol divré chirot vétichba'hot David ben Ychay avdékha méchi'hékha:
Ouvkhén ichtaba'h chimkha la-ad malkénou haél hamélékh hagadol véhakadoch bachamaim ouva-aréts. Ki lékha naé Ado-naï élohénou vélohé avoténou léolam vaéd chir ouchva'ha haléll vézimra oz oumémchala nétsa'h gédoula ougévoura téhila vétiférét kédoucha oumalkhout bérakhot véhodaot léchimkha hagadol véhakadoch ouméolam ad olam ata él:
Baroukh ata Ado-naï él mélékh gadole ouméhoulall batichba'hot él hahodaot adone haniflaot boré kol hanéchamot ribone kol hama-asim. Habo'hér béchiré zimra mélékh ya'hid 'héy haolamimm.

On boit le Quatrième verre de vin accoudé après avoir dit la bénédiction suivante :
Baroukh ata Ado-naï élo-hénou mélékh haolam boré péri hagafén :
La consommation de ce quatrième verre est close par la bénédiction suivante :
Baroukh ata Ado-naï élo-hénou mélékh haolam al hagéfén véal péri hagéfén véal ténouvat hassadé véal éréts 'hémda tova ouré'hava chératsita véhin'halta la-avoténou lé-ékhol mipirya vélisboa mitouva
Ra'hém na Ado-naï élo-hénou al Israel amékha véal yérouchalaim irékha véal tsione michkane kévodékha véal mizbé'hékha véal hékhalékha.
Ouvné yérouchalayim ir hakodéch bimehéra véyaménou véha-alénou létokha. Vésam'hénou va ounvarékhékha bikdoucha ouvtahora. (le jour du chabbat on rajout la phrase suivante,
{ourétsé véha'halitsénou béyom hachabbat hazé}): vézorkhénou létova béyom 'hag hamatsot hazé. Ki ata Ado-naï tov oumétiv lakol vénodé lékha al ha-aréts véal péri hagafén: Baroukh ata Ado-naï al ha-aréts véal péri hagaféne:
Sur une autre boisson on récitera la prière suivante :
Baroukh ata Ado-naï élo-hénou mélékh haolam boré néfachot rabbot vé'hésronann al kol ma chébarata léha'hayot bahém néféch kol 'hay Baroukh 'héy haolamimm

Retour à l'index des fêtes.

Nirtsa

Léchana habaa birouchalayim
L'an prochain à Jérusalem

Nous avons la coutume de chanter
Eli ata véodéka élohay haroméméka,
Hodou l'Ado-naï ki tov ki léolam 'hasdo

Aharon Altabé
www.milah.fr

Retour à l'index des fêtes.